Dịch vụ

Dich-vu-khach-hang-VN-Intro.png

Dịch vụ hậu mãi

1. Hỗ trợ A/S tại Việt Nam.
2. Hỗ trợ A/S định kỳ tại các bệnh viện.
3. Tổng đài dịch vụ khách hàng.

Dich-vu-cap-phep-VN-Intro.png

1. Dịch vụ hỗ trợ đăng ký nhập khẩu với Bộ Y tế Việt Nam.
2. Dịch vụ xin cấp phép.
3. Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp.

Dich-vu-quang-ba.san-pham-VN-Intro.png

1. Điều tra, tìm hiểu thông tin thị trường sản phẩm thiết bị y tế.
2. Tìm hiểu, cung cấp các thông tin đấu thầu.
3. Kết nối với các khách hàng lớn tại Việt Nam.
4. Dịch vụ quảng bá bệnh viện.