Sơ đồ tổ chức trung tâm

Tổng Giám đốc (General manager).

Bộ phận Kỹ Thuật (A/S):
- Hỗ trợ kỹ thuật,
- Bảo hành thiết bị

Bộ phận tư vấn:
- Giấy phép nhập khẩu Trang thiết bị y tế
- Phân loại Trang thiết bị y tế
- Triễn lãm y tế Pharmed

Bộ phận quản lý:
- Kế toán
- Nhân sự

Bộ phận kinh doanh:
- Kết nối Doanh nghiệp, Bệnh viện Hàn – Việt
- Vật tư tiêu hao
- Thiết bị y tế
 

 

 

Các bài viết khác